Όροι χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου προορίζεται για γενικούς σκοπούς ενημέρωσης και έχει ως στόχο την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν τις ελληνικές δράσεις και εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του αφιερωματικού «Έτους 2016: η Ελλάδα στη Ρωσία / η Ρωσία στην Ελλάδα».

Η πλοήγηση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και η χρήση του περιεχομένου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των όρων χρήσης που περιλαμβάνονται σε αυτό το κείμενο.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου οφείλει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο. Ο επισκέπτης του ιστοτόπου οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις πράξεων οι οποίες υπονομεύουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την ορθή λειτουργία και διαθεσιμότητά του.

Παρότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου να είναι πλήρες, ακριβές, αληθές, επικαιροποιημένο και σε υψηλή διαθεσιμότητα, ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνεται από ή για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για οποιαδήποτε λάθη, παραλείψεις ή παραπλανητικές δηλώσεις που μπορεί να υπάρχουν στο αναρτημένο περιεχόμενο ή σε οποιονδήποτε διαδικτυακό τόπο με τον οποίο συνδέονται αυτές οι σελίδες, καθώς και για σφάλματα χειρισμού κατά τη διαδικασία της ανάρτησης ή για τυχόν προβλήματα δικτυακής φύσης, τα οποία εμποδίζουν την πρόσβαση προς τον διαδικτυακό τόπο.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης να είναι ασφαλές προς χρήση από τους επισκέπτες της διαδικτυακής πύλης από κακόβουλο λογισμικό. Παρόλα αυτά, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δε φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα ή οποιεσδήποτε ζημίες προκύψουν από τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Πνευματικά δικαιώματα

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί ιδιοκτησία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα για το σύνολο του περιεχομένου – συμπεριλαμβανομένων του φωτογραφικού και του οπτικοακουστικού υλικού – του παρόντος διαδικτυακού τόπου, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική ένδειξη.

Το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου διατίθεται ελεύθερα προς το κοινό. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η ανάγνωση του περιεχομένου, όπως αυτό γίνεται διαθέσιμο μέσω του διαδικτυακού τόπου και για όσο χρονικό διάστημα το περιεχόμενο αυτό είναι διαθέσιμο.
Η αναπαραγωγή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, θα επιτρέπεται για μη εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο αυτό δεν θα αλλοιώνεται κατά κανένα τρόπο και ότι θα αναγνωρίζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η άδεια αναπαραγωγής υλικού κατοχυρωμένης πνευματικής ιδιοκτησίας δεν επεκτείνεται σε οποιοδήποτε υλικό εντός αυτών των σελίδων δύναται να είναι ιδιοκτησία ενός τρίτου μέρους. Η εξουσιοδότηση αναπαραγωγής αυτού του υλικού πρέπει να ληφθεί από τους αρμόδιους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο παρόν ιστότοπος περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών του. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δεν ευθύνεται κατά κανένα τρόπο για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων τρίτων και οι παραπομπές αυτές δεν αποτελούν υιοθέτηση απόψεων και πράξεων που αυτοί εκφράζουν ή αποδοχής του περιεχομένου τους.

Πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας

Όλα τα δεδομένα που λαμβάνονται από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο – είτε αποστέλλονται από τους χρήστες είτε συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής περιήγησης – διέπονται από το νομικό πλαίσιο που αφορά την προστασία της ιδιωτικότητας.

Συγκεντρώνονται δύο τύποι πληροφοριών για τους χρήστες:

•    Πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες μέσω προαιρετικών, εθελουσίων υποβολών που αφορούν αιτήσεις για να λαμβάνουν τα ειδησεογραφικά δελτία μας.
•    Κάποιες στατιστικές πληροφορίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε. Αξιοποιούμε αυτά τα στατιστικά για να κάνουμε τον διαδικτυακό μας τόπο πιο φιλικό προς τον χρήστη. Κατά τη γενική περιήγηση στον ιστό καμία άλλη προσωπική πληροφορία δεν αποκαλύπτεται σε εμάς.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους αυτά αποστέλλονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Cookies

O ιστότοπος  χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη. Εάν δε θέλετε να αποδεχτείτε τα cookies, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στις επιλογές ασφαλείας του προγράμματος που χρησιμοποιείτε για περιήγηση στον ιστό.

Τροφοδοσία με RSS

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος παρέχει δελτία τύπου μέσω του συστήματος RSS 2.0, τα οποία μπορείτε να δείτε μέσω του φυλλομετρητή σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε ελεύθερα χρήση των μηνυμάτων RSS στο ιστολόγιο ή στον διαδικτυακό σας τόπο, υπό τον όρο ότι θα αναφέρεται η πηγή τους.

Τεχνικές πληροφορίες

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί αποτελεσματικά με οποιαδήποτε ανάλυση οθόνης και έχει δοκιμαστεί, ώστε να προσφέρει το ίδιο οπτικό αποτέλεσμα με όλα τα υπάρχοντα και ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα περιήγησης στον ιστό, συμπεριλαμβανομένων των Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera και Safari, σε υπολογιστές γραφείου, έξυπνα κινητά τηλέφωνα και tablet.

Γενικά

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και του επισκέπτη του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας, εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Οι όροι χρήσης στο παρόν κείμενο τίθενται άμεσα σε ισχύ στο σύνολό τους. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει κάτι τέτοιο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω του ίδιου του ιστοτόπου.

Όροι χρήσης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Twitter

Ο λογαριασμός @elru2016 είναι ο επίσημος λογαριασμός του «Έτους 2016: Η Ελλάδα στη Ρωσία». H διαχείριση του λογαριασμού Twitter @elru2016 ανήκει στην Ομάδα Εργασίας για την Επικοινωνιακή Προβολή των δράσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Έτους, η οποία αποτελείται από στελέχη Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Η επίσημη ετικέτα (hashtag) του Έτους είναι #elru2016.

Εφόσον ακολουθείτε το λογαριασμό μας στο Twitter, μπορείτε να λαμβάνετε μεταξύ άλλων tweets που αφορούν στις δράσεις του Έτους σε ελληνικά και ρωσικά με:

•    Νέα, άρθρα και ανακοινώσεις
•    εκδηλώσεις, χρήσιμες πληροφορίες
•    Φωτογραφίες, βίντεο
•    Retweets με σημαντικές ανακοινώσεις φορέων που συμμετέχουν στο Έτος

Δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ο λογαριασμός @elru2016 και η ομάδα διαχείρισής του ενστερνίζονται απαραίτητα τις απόψεις που εκφέρονται στους λογαριασμούς που ακολουθεί.

Ακολουθούμε μόνο επίσημους λογαριασμούς Twitter της ελληνικής και ρωσικής Κυβέρνησης, Διεθνών Οργανισμών, φορέων που συμμετέχουν στο Έτος καθώς και ελληνικών και ρωσικών ΜΜΕ.

Facebook

Η σελίδα (fan page) «Έτος 2016: Η Ελλάδα στη Ρωσία/ 2016 Год Греции в России» είναι η επίσημη σελίδα του Έτους. H διαχείρισή της ανήκει στην Ομάδα Εργασίας για την Επικοινωνιακή Προβολή των δράσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Έτους, η οποία αποτελείται από στελέχη Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Στη σελίδα προβάλλονται κυρίως βίντεο και φωτογραφικό υλικό που αφορούν στις δράσεις του Έτους.  

Άλλα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Το «Έτος 2016: Η Ελλάδα στη Ρωσία» διαθέτει επίσης λογαριασμούς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: ODNOKLASSNIKI και VK στα οποία οι αναρτήσεις θα γίνονται κυρίως στη ρωσική γλώσσα.

Πολιτική για shared pages και links  

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δεν ευθύνεται κατά κανένα τρόπο για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων τρίτων, στους οποίους γίνεται παραπομπή μέσω συνδέσμων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής της και οι απόψεις/σχόλια που διατυπώνονται σε αυτούς έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει. Επιπλέον, δεν εγγυάται ούτε την αξιοπιστία, ούτε την ακρίβεια, ούτε τον επίκαιρο χαρακτήρα, ούτε την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στις ιστοσελίδες αυτές (“shared pages & links”).

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δεν διατίθενται γενικότερα για σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση περιεχομένου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είτε μέσω της διαδικασίας “share”, όπου ειδικά δίνεται τέτοια δυνατότητα, είτε μέσω ενσωμάτωσης (embed) περιεχομένου σε προσωπικές ιστοσελίδες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα αλλοιωθούν, τροποποιηθούν ή μεταβληθούν κατά τρόπο, που αντιβαίνει  στους σκοπούς δημοσίευσής τους.

Πολιτική Σχολιασμού

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ουδεμία ευθύνη φέρει για σχόλια και απόψεις που δεν αναρτώνται από την ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής της, ούτε για τυχόν προσβολή, που μπορεί να προκαλούν σε τρίτους. Εξ ου και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή σχετικών σχολίων/απόψεων κατά τρόπο που να υπονοεί ότι  το περιεχόμενό τους αντανακλά τις απόψεις της.

Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια που υποβάλλουν, τα οποία είναι δημόσια. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, ωστόσο διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε σχόλια τα οποία:

• εμπεριέχουν προσωπικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας
• έχουν περιεχόμενο υβριστικό,  πορνογραφικό, προσβλητικό κατά συγκεκριμένων ομάδων βάσει της εθνοτικής/φυλετικής τους προέλευσης/θρησκείας/ φύλου κτλ. ή προάγουν τη βία και τον ρατσισμό
• δεν αποστέλλονται από μεμονωμένο χρήστη ( spam)
• είναι ακατανόητα, εμφανώς άσχετα με το θέμα ή κρίνεται ότι δε συμβάλλουν στη φυσιολογική ροή της συζήτησης.

Πολιτική για απαντήσεις, αναφορές, και ιδιωτικά μηνύματα

Η ομάδα διαχείρισης θα διαβάζει όλα τα σχόλια και τα ιδιωτικά μηνύματα που λαμβάνει και θα τα διαχειρίζεται κατά περίπτωση, αλλά κατά κανόνα δεν απαντάει σε αυτά. Τα θέματα που ανακύπτουν θα προωθούνται στους αρμόδιους, ανάλογα με τη θεματολογία τους. Η ομάδα διαχείρισης δε συμμετέχει σε συζητήσεις για θέματα που παραβιάζουν τους όρους, όπως αυτοί καθορίζονται ως άνω στην πολιτική σχολιασμού.

Όλοι οι παραπάνω λογαριασμοί διέπονται επίσης από τους όρους χρήσης του twitter του facebook του ODNOKLASSNIKI και του VK.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην Ενότητα «Επικοινωνία».